Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Агатангел Кримський - письменник, історик української мови та літератури

 

В січні, 15 числа, народився Агатангел Кримський - український історик, славіст і сходознавець, письменник та перекладач, один з фундаторів першої української Академії наук.

Агатангел Кримський відомий як один із найвизначніших світових дослідників сходу. Він став автором  численних наукових праць з історії культури арабських країн, ґрунтовно вивчав історію ісламу, письменство, літературу та театри Сходу.

З 1918 – 1928 – неодмінний секретар Академії, до 1929 очолював Історико-філологічний відділ, засновник і очільник всіх сходознавчих комісій Академії Наук; 1921 – 1929 – директор Інституту української наукової мови.

А. Ю. Кримський – автор понад 1000 публікацій: монографій, підручників, статей. Вагоме місце в доробку вченого посідають праці з арабістики, семітології, тюркології, іраністики. Багато уваги приділяв Агатангел Юхимович проблемам розвитку української літературної мови, фольклористичним та етнографічним дослідженням, зокрема з антропології. Учений був також науковим редактором багатьох словників та збірників.

А. Кримського не вичерпується лише його науковими працями. У вітчизняній і світовій культурі він добре відомий як письменник і  перекладач, автор роману «Андрій Лаговський», численних поетичних і прозаїчних творів, що увійшли до збірок «Пальмове гілля», «Бейрутські оповідання», «Повістки й ескізи з українського життя». Високою літературною майстерністю відзначаються зроблені ним переклади творів видатних арабських поетів – Омара Хайяма, Сааді, Хафіза, Міхрі-хатун, Фірдоусі та інших, а також західноєвропейських поетів.

У 1930 зазнав політичних переслідувань. А з 1939 знову був допущений до наукової і викладацької роботи в Інституті мовознавства АН УРСР. В липні 1941 заарештований, помер в ув’язненні в Кустанаї. Реабілітований 1957 р.