Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Історія

Київська обласна бібліотека для дітей є першою спеціалізованою бібліотекою для дітей в м. Києві, Україні та Європі. Вона була заснована 17 серпня 1909 року потомственою почесною громадянкою м. Києва Д.Ю. Доброю.

Створенням бібліотеки, своєю громадською діяльністю, а також своїми науково - соціологічними дослідженнями в галузі бібліотечного обслуговування дітей, дитячого читання та впливу дитячої книги на формування особистості "Детская библиотека Д.Ю. Доброї" заклала класичні бібліотечні канони в українській культурі та відіграла визначну роль своєрідного будівничого організатора у справі становлення та розвитку спеціалізованих бібліотек для дітей в Україні.

В 1921 році бібліотека була націоналізована, після чого отримала статус Першої центральної бібліотеки для дітей. Засновниця бібліотеки Д.Ю. Добра з 1919 року працювала інструктором дитячого сектору бібліотечного відділу Наркомосу. Саме Д.Ю. Доброю були розроблені фундаментальні бібліотечні інструкції, які лягли в основу документальної та законодавчої бази, що сприяли створенню бібліотек для дітей в Україні.

В 1934 році бібліотека була реорганізована в Київську обласну бібліотеку для дітей та юнацтва ім. 15 - річчя РКСМ, та підпорядкована Київському обласному відділу народної освіти. Згодом, згідно Наказу № 275 від 11.04.1953 р. Комітету у справах культурно - освітніх установ при раді Міністрів України бібліотеці було присвоєно ім'я письменника О.М. Бойченка.

До 1967 року Київська обласна бібліотека для дітей фактично і практично виконувала функції Республіканської (Національної) бібліотеки для дітей. З відкриттям в 1967 році Республіканської бібліотеки для дітей України функції Київської обласної бібліотеки для дітей як науково - методичного, координаційно - консультативного центру стали поширюватись виключно на Київську область.

За рішення Наркомосу від 1919 року протягом 1922-27 років на базі Київської обласної бібліотеки для дітей (тоді ще Центральної бібліотеки для дітей м. Києва) було створено єдиний в Україні і, в тодішньому СРСР, Музей дитячої книги. Цей музей існує і до теперішнього часу.

Під час Другої світової війни, колектив бібліотеки під керівництвом Гиби Т.П., ризикуючи життям, зберіг бібліотеку та її безцінні фонди від руйнації та вивезення в Німеччину. Крім того, бібліотека була "сонячним промінчиком" для дітей, які залишилися в окупованому Києві.

З повоєнних років і по теперішній час бібліотека є потужним науковим, культурним центром для читачів - дітей, та спеціалістів, які працюють з дітьми, науково - методичним, координаційно - консультативним центром для бібліотек Київської області. Бібліотека має потужний вплив на розвиток бібліотечної галузі в Україні. Згідно Наказу №16 від 11.02.1992 р. Київського обласного управління культури на Київську обласну бібліотеку для дітей покладені функції Наукової обласної універсальної бібліотеки, а саме - функції науково - дослідної та інформаційної установи для всіх бібліотек Київської області.

Історія Київської обласної бібліотеки для дітей має фундаментальну документальну базу в Центральних архівах України та м. Києва.