Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Видання бібліотеки

Методико-бібліографічні матеріали з різних напрямів бібліотечно-бібліографічної діяльності та матеріали з досвіду роботи бібліотек Київської області, видані Київською обласною бібліотекою для дітей в:


Увага! Авторські права на всі видання КОБдД, захищені. При використанні матеріалів бібліотеки, обов'язкове посилання на авторів, упорядників та бібліотеку!!!


2024 році

2023 році

2022 році

2021 році

2020 році

2019 році

2018 році

2017 році

2016 році

2015 році

2014 році

2013 році

2012 році


Видання науково-методичних та інформаційно-бібліографічних матеріалів Київської обласної бібліотеки для дітей по категоріях:


Видаються щорічно:

«Основні показники діяльності бібліотек Київської області системи Міністерства культури і туризму за … рік».

Видається щорічно з 1992 року.

(Статистична збірка).Бібліографічні покажчики:

«Бібліотеки Київщини на сторінках преси»: бібліографічний покажчик

Виходить щорічно з 1990 року.

(Покажчик включає описи матеріалів бібліотек та про їх діяльність, надруковані в періодичних виданнях протя-гом … року).

«Література про Київщину»: універсальний допоміжний бібліографічний покажчик

Виходить щорічно з 1973 року.

(Покажчик розрахований на спеціалістів народного госпо-дарства, вчителів, студентів, організаторів дитячого читання, бібліотечних працівників та інші категорії читачів).Календарі:

«Календар знаменних і пам'ятних дат на … рік»

Виходить щорічно з 2001 року.

«Календар ювілейних дат видатних діячів Київщини на … рік»

Виходить щорічно з 1984 року.

(Щорічне видання містить перелік ювілейних дат видатних діячів Київщини).Інші видання:

Видання з різних питань бібліотечного, та інформаційно-бібліографічного обслуговування різних вікових категорій населення

Нуково-методичні та інформаційно-бібліографічні матеріалиСерії:

«Бібліотеки – Київщинознавству»

Видається з 1994 року.

(Посібники даної серії мають призначення сприяти педагогам у розробці тем, підготовці уроків, а учням у засвоєнні нового шкільного предмету «Київщинознавство»).

«В бібліотеці про цікаве»

Видається з 2015 року.

(Методико-інформаційні матеріали з питань оригінальних явищ, ситуацій, історій, випадків в галузі загальної культури людства).

«В країні цікавих уроків»

Видається з 1994 року.

(Методичні матеріали з питань популяризації книги, читання, бібліотеки; сценарії літератур-но-пізнавальних заходів).

«В практику роботи бібліотек»

Видається з 1998 року.

(З метою надання методичних порад бібліотекам області стосовно окремих форм роботи певної тематики, ознайомлення з кращими розробками масових заходів, наочними та нетради-ційними формами популяри-зації літератури).

«Видатні книгознавці»

Видається з 2004 року.

(Біобібліографічні довідки про видатних істориків і дослідників української книги, що внесли вагомий внесок в бібліотечну справу в Україні)

«Видатні люди Київщини»

Видається з 1998 року.

(Біобібліографічні довідки про видатних людей Київщини, що внесли вагомий внесок в розвиток світової науки, культури, відомі на Київщині та в Україні, долучилися до розвитку краєзнавства тощо).

«За результатами наукових досліджень»

Заснована в 2014 році з нагоди 105-ї річниці Київської обласної бібліотеки для дітей.

(Науково-методичні, інформаційно-бібліографічні, довідкові матеріали створенні на основі наукових, науково-соціологічних досліджень, що проводить Київська обласна бібліотека для дітей та бібліотеки Київської області)

«За сторінками твого підручника»

Видається з 1989 року.

(Методичні матеріали з питань популяризації книги, читання, сценарії та розробки літературно-пізнавальних заходів).

«Лауреати Київської обласної літературної премії ім.Г.Косинки»

Видається з 2011 року.

(Біобібліографічні та методичні матеріали).

«Меценати Київщини»

Видається з 1998 року.

(Біобібліографічні матеріали розраховані на широке коло читачів і мають на меті ознайомити з найцікавішими подіями у житті і благодійній діяльності меценатів Київщи-ни).

«На допомогу родинному вихованню»

Видається с 2014 року.

(Методичні матеріали присвячені 20-му ювілейному Міжнародному року сім’ї).

«На допомогу шкільній програмі»

Видається з 1994 року.

(Науково-практичні посібники містять рекомендації стосовно масової роботи з читачами шкільного віку, а також з питань популяризації літерату-ри різних жанрів. Можуть бути використані в організації роботи бібліотек на допомогу шкільній програмі та в позакласний час).

«Поезія в бібліотеці»

Видається з 2015 року.

(Методико-інформаційні матеріали на допомогу організації бібліотечної роботи з питань популяризації поетичного мистецтва, творчого надбання класиків української і світової поезії, поетичного доробку сучасних майстрів поетичного слова).

«Раритети Київщини»

Видається з 1998 року.

(Біобібліографічні огляди рід-кісних та цінних видань містять широку і детальну інформацію про той чи інший раритет з фондів бібліотек Київщини. Посібники надають змогу долучитися до національних скарбів, якими є раритетні книги).

«Скарби художньої літератури»

Видається з 2014 року.

(Методичні матеріали з питань популяризації найкращих зразків української і світової художньої літератури).

«Українські імена в науці і техніці»

Видається з 1997 року.

(Біографічні нариси до ювілейних дат видатних людей, що внесли вагомий внесок в розвиток науки і техніки. Посібники можна використову-вати в практичній діяльності в роботі з дорослими читачами, а також з читачами-дітьми на допомогу процесу засвоєння шкільної програми та самоосвіти).

«Ювілей творчої особистості»

Видається з 2010 року.

(Біобібліографічні покажчики про видатних діячів науки, техніки, культури, мистецтва, літератури).