Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Правила користування

1. Хто може користуватися послугами бібліотеки?

 • учні 1-9 класів;
 • дошкільники;
 • керівники дитячого читання: вчителі, керівники гуртків, батьки.

Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами.

 

2. Що потрібно для того, щоб стати користувачами дитячої бібліотеки?

 • для школярів, які не досягли 16 років - письмове прохання батьків або навчального закладу;
 • паспорт матері або батька (або документ, який його заміняє, з довідкою про місце проживання);

 

3. Яку кількість книг та на який термін може одержати читач додому?

 • користувач може одержати додому п’ять книг або журналів на 15 днів;
 • нові журнали видаються на 5 днів;
 • періодичні видання, книги, альбоми, довідники, що є в бібліотеці в одному примірнику, додому не видаються;
 • термін користування книгою може бути продовжений, якщо на книгу немає попиту з боку інших читачів.

4. Що робити якщо книга чи журнал зіпсовані або загублені?

 • якщо книги втрачені чи пошкоджені користувач має повернути до бібліотеки таку ж книгу або замінити її книгою, яка визнана бібліотекою рівноцінною за змістом та вартістю;
 • якщо читач не повертає книги, бібліотека стягує з нього 5-кратну вартість книги за виконавчим написом нотаріальної контори;
 • за школярів матеріальну відповідальність несуть батьки.

5. Користувач зобов’язаний:

 • дбайливо поводитись з книгами;
 • при одержані книг переглянути їх і про виявлені дефекти повідомити бібліотекаря;
 • повертати книги не пізніше встановленого строку;
 • при зміні місця проживання, учбового закладу або прізвища користувач повідомляє про це бібліотекаря.