Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Календар ювiлейних дат видатних дiячiв Київщини на 2017 рiк

Календар ювілейних дат видатних діячів Київщини видається з 1984 року.

Щорiчне видання мiстить перелiк ювiлейних дат видатних дiячiв - уродженців Київщини та видатних людей, життя і творчість яких тісно пов'язані з Київщиною. В кінці календаря подано алфавітний покажчик прізвищ діячів та перелік умовних скорочень. Адресовано бiблiотечним працiвникам, вчителям, студентам та iншим категорiям читачiв на допомогу в пiдготовцi i вiдзначеннi цих дат.

Переглянути