Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Календар ювiлейних дат видатних дiячiв Київщини на 2020 рiк

Календар ювілейних дат видатних діячів Київщини видається з 1984 року. Щорiчне видання мiстить перелiк ювiлейних дат видатних дiячiв - уродженців Київщини та видатних людей, життя і творчість яких тісно пов'язані з Київщиною.

Підбір матеріалу по персоналіях закінчено у січні 2019 року. У переважній більшості дати подаються за новим стилем, однак є можливі випадки, коли стиль невизначений.

У круглих дужках зазначаються дати народження та смерті, псевдоніми. Населені пункти народження діячів подаються у називному відмінку. У деяких випадках числа, що означають рік, подаються без слова «рік», при них не вживається прийменник «у» (в). В кінці видання подано алфавітний покажчик персоналій та список загальновживаних скорочень.

Адресовано бiблiотечним працiвникам, вчителям, студентам та iншим категорiям читачiв на допомогу у пiдготовцi i вiдзначеннi цих дат.

Переглянути