Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Календа ювiлейних дат видатних дiячiв Київщини на 2014 рiк

Календар ювілейних дат видатних діячів Київщини видається з 1984 року.

Щорiчне видання мiстить перелiк ювiлейних дат видатних дiячiв уродженців Київщини та видатних людей, життя і творчість яких тісно пов’язані з Київщиною. В кінці календаря подано алфавітний покажчик прізвищ діячів.

Адресовано бiблiотечним працiвникам, вчителям, студентам та iншим категорiям читачiв на допомогу у пiдготовцi i вiдзначеннi цих дат.

Переглянути