Київська обласна бібліотека для дітей Київська обласна бібліотека для дітей

Відділ книгозберігання

Відділ книгозберігання – це основа бібліотеки. Довготривале життя книг в бібліотеці – заслуга цього відділу.

Відділ книгозберігання опікується загальним фондом бібліотеки.

Документальний фонд універсальний, представлений всіма галузями знань, які мають наукову, історичну, культурну і художню цінність. Зберігаються книги, журнали, газети та документи на інших носіях українською, російською та іноземними мовами.

Основними напрями діяльності відділу є:

  • якісне і довготривале збереження фондів бібліотеки;
  • оперативне використання документів основного книгосховища;
  • надання методичної та практичної допомоги бібліотекам області з питань зберігання фондів;
  • докомплектування фондів бібліотек області через обмінно-резервний фонд бібліотеки;
  • оперативне задоволення запитів користувачів і структурних підрозділів на документи, що знаходяться в основному книгосховищі та забезпечення збереження документів у процесі обслуговування ними користувачів структурних підрозділів бібліотеки.

Фонд основного зберігання відображений в системі каталогів і картотек бібліотеки.